La final territorial (fase telemàtica)

La final territorial (fase telemàtica)2020-09-07T13:13:25+02:00
  • El format del vídeo és MP4.
  • Ha de ser enregistrat en horitzontal.
  • El nom del fitxer ha de ser nom_cognom del lector o la lectora. Per exemple: eulalia_gomez i s’ha de compartir en el termini establert a la carpeta que l’organització crearà per a l’ocasió.
  • S’hi ha de veure el llibre, en paper o digital. Si és digital, cal que es mostri que és d’una plataforma legal (Amazon, Kindle, Biblioteques de Catalunya, etc.).
  • S’hi ha de llegir el fragment del llibre que s’hagi indicat des de l’organització.
  • Per temes de privacitat es pot enregistrar sense que es vegi la cara del lector o la lectora. Un pla zenital (des de dalt: es veurà el cap i el llibre), un perfil, d’esquena, amb el llibre davant la cara…

NO S’ACCEPTARAN VÍDEOS QUE NO ACOMPLEIXIN UNA O MÉS D’AQUESTES INDICACIONS.