Bases del Certamen
ESCOLAR

CATEGORIES

El certamen està organitzat en cinc categories que comprenen des de 3r de primària fins a 4t d’ESO.

Pensada per a lectors i lectores d’entre 8 i 10 anys (cicle mitjà de primària) que llegeixen individualment.

Concebuda per a lectors i lectores d’entre 10 i 12 anys (cicle superior de primària) que llegeixen individualment.

Dirigida a alumnat nouvingut* de CS de Primària i 1r o 2n d’ESO, incorporat per primera vegada al sistema educatiu, a partir de cicle mitjà de primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, quan s’hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos i procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del català.

*No considerem alumnat nouvingut l’alumnat de nacionalitat espanyola.

Participació individual pensada per a primer cicle d’ESO.

Lectura col·lectiva amb grups formats per tres lectors o lectores cada un, de 3r i/o 4t d’ESO.

PARTICIPANTS

Cada centre escolar pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria per a les categories individuals i un grup de tres alumnes per a la Tropa de Corsaris. En cap cas s’acceptaran més alumnes, tot i que el centre participi amb un cicle sencer o sigui de més d’una línia per curs.

És recomanable que el centre seleccioni un altre alumne de reserva per a cada categoria, per si el titular escollit no es pogués presentar al Certamen (en la categoria de Tropa de Corsaris ha de ser un grup de tres alumnes). Aquesta informació és d’ordre intern i el/la reserva no rebrà obsequi, ni tindrà categoria de lector/a finalista per a l’organització.

En cap cas un alumne guanyador d’anteriors certàmens es pot presentar en la mateixa categoria. Sí que ho pot fer, però, en les altres categories que li pertoquin pel nivell acadèmic que cursi.

LES FASES

Cada centre educatiu pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria (en la categoria de Tropa de Corsaris, 3r i 4t d’ESO, ha de ser un grup de tres alumnes). Recomanem seleccionar també un altre alumne de reserva per a cada categoria,per si el titular escollit no es pogués presentar en la data prevista per al quart de final.

Organitzen les semifinals els Serveis Territorials i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a través dels CRP (Centre de Recursos Pedagògics) i els equips d’assessors i assessores LIC (Llengua i Cohesió Social).

Quan i on?

Entre març i abril

En espais públics (teatres, sales polivalents) que es notificaran a cada centre per correu.

Què s’hi llegeix?

S’hi llegeix un fragment del llibre proposat per a la fase de semifinals en cada categoria. Dos dies (lectius) abans de la data de la semifinal us farem saber quin fragment del llibre hauran de llegir els finalistes de cadascuna de les categories.

En el cas de la Tropa de Corsaris, cada grup s’haurà de repartir el text de manera que resulti una versió dramatitzada de la lectura (narrador o narradora més dos personatges).

Més informació

La informació relativa a les semifinals serà facilitada pels Serveis Territorials i, per tant, els centres educatius es dirigiran al seu CRP o referent LIC per resoldre els dubtes o fer comentaris.

La Fundació Enciclopèdia Catalana obsequia els lectors i les lectores amb un diploma i un llibre (només lectors i lectores, no suplents). Els finalistes de cada semifinal passaran a la final territorial.

La Fundació Enciclopèdia Catalana organitza les Finals territorials.

Quan i on?

Tindran lloc durant abril i maig. Hi participen els lectors i lectores que han quedat finalistes en la fase prèvia. Cada Servei Territorial (respectant l’organització territorial del Departament d’Educació) tindrà un guanyador o guanyadora per categoria. Tots els alumnes que hi participin rebran un obsequi.

Què s’hi llegeix?

El llibre és de lliure elecció, sota la supervisió del professorat responsable de l’activitat. Pot ser qualsevol llibre (poesia o prosa). El dia de la final territorial, cada alumne/a o grup d’alumnes farà una lectura amb una durada màxima d’un minut. En cap de les categories es pot llegir el mateix llibre que s’ha llegit a semifinals.

Més informació

La informació relativa a les finals territorials serà facilitada per Fundació Enciclopèdia Catalana i, per tant, els centres educatius es dirigiran a info@lecturaenveualta.cat per a resoldre dubtes o fer comentaris. En aquesta fase NO s’accepten reserves (suplents).

La Fundació Enciclopèdia Catalana organitza la Festa de la Lectura.

Quan?

Se celebrarà el 7 de juny de 2023 al Teatre Nacional de Catalunya. És l’acte de lliurament de premis als guanyadors i guanyadores territorials i una mostra de lectura (no competitiva).

Què s’hi llegeix?

Es farà una breu mostra de lectura col·lectiva que es concretarà amb el centre quan se’l convoqui a la Festa de la Lectura.

Qui hi va?

Els alumnes representants de cada centre i de cada categoria podran venir a la final acompanyats per un grup de companys i companyes, pel docent responsable i per familiars si així ho desitgen. Des de l’organització es concretarà el nombre d’acompanyants en la convocatòria. La Festa es retransmetrà en directe perquè tothom en pugui gaudir.

I el transport?

El desplaçament és a compte del centre educatiu.

LECTURES

Per a la fase de semifinals:

Lectura del LLIBRE per a cicle mitjà de primària, cicle superior de primària, aula d’acollida (CS i 1r i 2n d’ESO), 1r cicle d’ESO i 2n cicle d’ESO. Podeu consultar les lectures en aquest enllaç.

Per a la fase de Finals Territorials:

Llibre de lliure elecció, supervisat pel professorat. No es podrà llegir el mateix llibre que s’ha preparat per a la semifinal.

LECTURES

Cançó del certamen

Avís de dades personals i condicions legals i de participació
Tornar