Parlem de competències

Parlem de competències

Quines competències comunicatives treballem amb la lectura en veu alta? Entre d’altres…

  • Comunicació oral

 Ús dels elements expressius, com el to de veu, la mirada, el gest, l’entonació o el ritme.

  • Comprensió lectora

Llegir amb fluïdesa.

La fluïdesa lectora també fa referència a l’oralitat de la lectura, és a dir, a la capacitat d’interpretar un text per comunicar-lo a un auditori. El concepte de fluïdesa lectora abraça aspectes com la velocitat lectora, la fidelitat al text, el ritme, la pronúncia, l’entonació, l’expressivitat i la gesticulació.

Tot i que la fluïdesa lectora es manifesta en la lectura en veu alta, és inherent a la lectura autònoma i silenciosa. En aquest sentit, les habilitats de llegir i de parlar estan estretament lligades i comparteixen bona part dels continguts. No és possible comunicar un text sense haver-lo comprès, però encara que s’hagi entès no es podrà comunicar sense aplicar els elements propis de la llengua oral (pronúncia, entonació, ritme…).
  • Dimensió literària

Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal.

Despertar l’interès pels llibres i fomentar el plaer de llegir,  ja que els bons lectors són millors estudiants, escolten més les explicacions, es concentren més, tenen més capacitat de memoritzar, comprenen millor i assimilen conceptes nous. També els bons lectors escriuen més, millor i escriuen per plaer, per gust.

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

By |2020-09-21T11:15:31+02:00novembre 14th, 2016|Blog, Notícies|Comentaris tancats a Parlem de competències