Bases del Certamen
ADULTS

REQUISITS

Poden participar en el concurs lectors i lectores a partir de 25 anys (de 16 a 25 podeu participar en el Certamen per a joves).
La inscripció al concurs és individual, única, personal i intransferible i s’ha de fer a través del formulari del web www.lecturaenveualta.cat.

FORMA DE PARTICIPACIÓ

 • El concurs consta de dues categories: una de prosa i una de poesia.
 • El text de la lectura és lliure i ha de ser en català.
 • Per participar, cal enregistrar un vídeo d’un màxim de dos minuts de la lectura en veu alta d’un fragment del llibre o poemari escollit. El text pot estar en suport paper o digital.
 • En el temps màxim establert (2 minuts) cal incloure-hi la presentació del llibre (no cal que es presenti la persona que llegeix):
  • Títol
  • Nom i cognom autor o autora
  • Editorial
 • El vídeo de la lectura no pot estar editat ni contenir talls d’edició. Cal fer la lectura d’una sola tirada.
 • Cal penjar el vídeo a Drive o a YouTube, incloure l’enllaç al formulari d’inscripció i comprovar que sigui accessible. En cas contrari, no es podrà participar en el concurs. L’organització es reserva el dret de publicar el vídeo en un canal de YouTube públic.
 • La participació és individual i només s’accepta una lectura per categoria (una mateixa persona pot participar en les dues categories). En cas de duplicar la participació en la mateixa categoria, l’organització desqualificarà el/la participant.

CALENDARI

 • 2 de febrer: convocatòria i inici del concurs
 • 18 de març: data límit per rebre les lectures
 • 22 d’abril: publicació dels resultats
 • 31 de maig: lliurament dels premis

CRITERIS DE VALORACIÓ I PREMIS

 • El jurat valorarà els participants en funció dels criteris següents:
  • Dicció clara
  • Projecció de veu
  • Ritme
  • Expressió
 • Hi haurà 3 guanyadors/ores de cada categoria. Els premis consistiran en:
  • Un lot de llibres del Grup Enciclopèdia amb un valor de 200€ per al guanyador/a de cada categoria.
  • Un lot de llibres del Grup Enciclopèdia amb un valor de 100€ per al segon i tercer lloc de cada categoria.
  • El guanyador o guanyadora de cada categoria tindrà la possibilitat de llegir en veu alta des de l’escenari de la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, en la Festa de la Lectura del Certamen de Lectura en Veu Alta que se celebrarà el 7 de juny del 2023. Cada participant podrà assistir-hi acompanyat de dues persones.
 • El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la interpretació.

AVÍS LEGAL, DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS

Condicions de participació

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de penalitzar o eliminar els participants inscrits que alterin les bases reglamentàries del concurs o que no les compleixin. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la desqualificació de la persona participant.

L’organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

La participació en el concurs comporta el coneixement i acceptació de la política de privadesa, com també l’autorització per al tractament de dades.

Dades personals

Les dades subministrades voluntàriament s’incorporaran en un fitxer de dades personals propietat de la Fundació Enciclopèdia Catalana (Fundació Privada) – Grup Enciclopèdia Catalana (NIF G-08657942), protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes, amb la finalitat d’informar dels productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup.

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa al titular de les dades que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment establerts, per correu, complint els requeriments establerts a la Llei, dirigit a la Fundació Enciclopèdia Catalana, carrer de Josep Pla, 95, 08019 de Barcelona, o per correu electrònic a info@lecturaenveualta.cat.

Cessió gratuïta de drets d’imatge

Les persones que participen en el concurs autoritzen el Grup Enciclopèdia , d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, a dur a terme la captació, reproducció i publicació de la imatge dels participants per il·lustrar materials promocionals del concurs o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat. També es reserva el dret de penjar els vídeos en un canal de YouTube públic, amb una durada determinada d’un any, fins a la convocatòria de l’edició següent del Certamen.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats relacionades amb la projecció de Lectura en Veu Alta i de l’esmentat concurs.

Aquesta cessió és completament gratuïta, i els participants es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb el Grup Enciclopèdia per a la utilització de les seves imatges.

Si teniu algun dubte relacionat amb les bases, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu info@lecturaenveualta.cat

Tornar