Les fases del Certamen

Les fases del Certamen2020-09-07T12:02:16+02:00

Cada centre escolar pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria (en la categoria de Tropa de Corsaris, 3r i 4t d’ESO, ha de ser un grup de tres alumnes). Recomanem seleccionar també un altre alumne de reserva per a cada categoria,per si el titular escollit no es pogués presentar en la data prevista per al quart de final. Cada centre educatiu selecciona els seus representats i en fa arribar el nom o noms al seu servei educatiu, en la data que s’indicarà, fent servir el model de comunicació que es facilitarà (no caldrà facilitar el nom del reserva, que és una prevenció d’ordre intern).

Organitzen les semifinals els Serveis Territorials i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a través dels CRP (Centre de Recursos Pedagògics) i els equips d’assessors i assessores LIC (Llengua i Cohesió Social).

Quan i on?

Són presencials i es faran entre els mesos de març i abril en horari lectiu.

Si la prevenció sanitària ho aconsella, l‘organització es reserva l’opció de fer telemàtica aquesta fase.

Cada Servei Territorial organitzarà tantes semis com calgui, segons el nombre d’inscrits. El lloc i el nombre d’acompanyants seran determinats també pels serveis territorials. El desplaçament a la seu on se celebri el quart de final és a càrrec del centre educatiu.

Què s’hi llegeix?

S’hi llegeix un fragment del llibre proposat per a la fase de semifinals en cada categoria. Cinc dies (naturals) abans de la data de la data de la semifinal us farem saber quin fragment del llibre hauran de llegir els finalistes de cadascuna de les categories. Cal que l’alumne finalista es prepari tot el fragment, ja que el dia de la semifinal, per sorteig, n’hi tocarà llegir un tros.

En el cas de la Tropa de Corsaris, cada grup s’haurà de repartir el text de manera que resulti una versió dramatitzada de la lectura (narrador o narradora més dos personatges).

Més informació

La informació relativa a les semifinals serà facilitada pels Serveis Territorials i, per tant, els centres educatius es dirigiran al seu ST per resoldre els dubtes o fer comentaris. L’organització no pot assegurar que tot el grup classe pugui assistir a la celebració de la semi i, per tant, el centre educatiu haurà de preveure la mecànica per seleccionar un grup d’alumnes. El centre pot decidir si també hi convida les famílies.

En cas que per qüestions sanitàries calgui fer les semifinals de forma telemàtica us farem arribar les instruccions.

La Fundació Enciclopèdia Catalana obsequia els lectors i les lectores amb un diploma i un llibre (només lectors i lectores, no suplents). Els finalistes de cada semifinal passaran a la final territorial.

La Fundació Enciclopèdia Catalana organitza les DEU finals territorials.

Quan i on?

Les finals són telemàtiques i tindran lloc durant el mes de maig. Hi participen els lectors i lectores que han quedat finalistes en la fase prèvia. Se celebraran DEU finals, una per cada Servei Territorial. Per tant, cada agrupació comarcal tindrà un guanyador o guanyadora per categoria. Aquests alumnes participaran en la Festa de la Lectura.

Què s’hi llegeix?

S’hi llegeix un fragment del llibre proposat per a cada categoria que l’organització indicarà al centre educatiu del finalista.

Més informació

La informació relativa a les finals territorials serà facilitada per Fundació Enciclopèdia Catalana i, per tant, els centres educatius es dirigiran a info@lecturaenveualta.cat per a resoldre dubtes o fer comentaris. En aquesta fase no s’accepten reserves (suplents).

La Fundació Enciclopèdia Catalana organitza la Festa de la Lectura.

Quan?

Es farà el 8 de juny de 2021 en horari matinal, al Teatre Nacional de Catalunya. És l’acte de lliurament de premis als guanyadors i guanyadores territorials i una mostra de lectura (no competitiva) amb la participació de totes les baules que fan possible la literatura infantil i juvenil.

Què s’hi llegeix?

Es farà una breu mostra de lectura col·lectiva que es concretarà amb el centre quan se’l convoqui a la Festa de la Lectura.

Qui hi va?

Els alumnes representants de cada centre i de cada categoria podran venir a la final acompanyats per un grup de companys i companyes, pel docent responsable i per familiars si així ho desitgen. Des de l’organització es concretarà el nombre d’acompanyants en la convocatòria. La Festa es retransmetrà en directe perquè tothom en pugui gaudir.

I el transport?

El desplaçament és a compte del centre educatiu.

Tornar