Les fases del certamen

Les fases del certamen2019-03-05T09:44:44+00:00

Cada centre escolar pot participar en el Certamen amb un alumne per categoria (en la categoria de Tropa de Corsaris, 3r i 4t d’ESO, ha de ser un grup de tres alumnes). Recomanem seleccionar també un altre alumne de reserva per a cada categoria,per si el titular escollit no es pogués presentar en la data prevista per al quart de final. Cada centre educatiu selecciona els seus representats i en fa arribar el nom o noms al seu servei educatiu, en la data que s’indicarà, fent servir el model de comunicació que es facilitarà (no caldrà facilitar el nom del reserva, que és una prevenció d’ordre intern).

Organitzen els quarts de final els Serveis Territorials i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a través dels CRP (Centre de Recursos Pedagògics) i els equips d’assessors i assessores LIC (Llengua i Cohesió Social).

Quan i on?
Es faran entre els mesos de març i abril en horari lectiu. Cada servei territorial organitzarà tants quarts com calgui, segons el nombre d’inscrits. El lloc i el nombre d’acompanyants seran determinats també pels serveis territorials. El desplaçament a la seu on se celebri el quart de final és a càrrec del centre educatiu.

Què s’hi llegeix?
S’hi llegeix un fragment del llibre proposat per als quarts en cada categoria. Comptem que el llibre ja està llegit i la pràctica de la lectura en veu alta s’ha fet durant el curs, però per facilitar la tasca dels lectors i les lectores, deu dies (naturals) abans de la data de la data de quart de final us farem arribar una selecció de fragments que hauran de llegir els finalistes de cadascuna de les categories.

Cal que l’alumne finalista es prepari tots els fragments, ja que el dia del quart de final, per sorteig, n’hi tocarà llegir un.

En el cas de la Tropa de Corsaris, el text està marcat amb tres colors que indiquen els tres personatges que intervenen en la lectura. Cada alumne ha de llegir un dels personatges, de manera que la lectura del grup suposi una lectura dramatitzada del text.

Més informació
La informació relativa als quarts de final serà facilitada pels serveis territorials i, per tant, els centres educatius es dirigiran al seu ST per resoldre els dubtes o fer comentaris.

L’organització no pot assegurar que tot el grup classe pugui assistir a la celebració dels quarts i, per tant, el centre educatiu haurà de preveure la mecànica per seleccionar un grup d’alumnes. El centre pot decidir si també hi convida les famílies. Els desplaçaments van a càrrec dels centres educatius.

La Fundació Enciclopèdia Catalana obsequia els lectors i les lectores amb un diploma i un llibre (només lectors i lectores, no suplents). Els finalistes de cada quart passaran a la fase següent, les semifinals.

La Fundació Enciclopèdia Catalana organitza les semifinals.

Quan i on?
Les semifinals tindran lloc durant el mes de maig, en horari lectiu.

Hi participen els lectors i lectores que han quedat finalistes en la fase prèvia, els quarts de final. Se celebraran tantes semifinals com sigui necessari per arribar al nombre de lectors que l’organització consideri idoni per a la final de Catalunya (entre 6 i 7 semifinals). Se celebraran en teatres i/o auditoris i els finalistes hi podran assistir amb un grup reduït d’acompanyants (entre 5 i 15). El desplaçament a la seu de la semifinal corre a càrrec del centre educatiu.

Què s’hi llegeix?
S’hi llegeix un fragment del llibre proposat per a cada categoria. Deu dies abans de les semifinals us farem arribar una selecció de fragments que hauran de llegir els finalistes de cadascuna de les categories.

Més informació
La informació relativa a les semifinals serà facilitada per Fundació Enciclopèdia Catalana i, per tant, els centres educatius es dirigiran a info@lecturaenveualta.cat per a resoldre dubtes o fer comentaris. Els desplaçaments van a càrrec dels centres educatius. Tots els alumnes participants rebran un obsequi. Els finalistes de cada semifinal passaran a la fase següent, la final de Catalunya.

En aquesta fase no s’accepten reserves (suplents) i, per tant, si el lector o lectora seleccionat pel jurat en la fase de quarts no pot assistir a la semifinal, caldrà contactar amb l’organització per reubicar-lo en una altra semifinal o, en cas que això no sigui possible, el centre educatiu haurà de renunciar a participar en aquesta fase.

La Fundació Enciclopèdia Catalana organitza les final de Catalunya.

Quan?
Es farà la primera quinzena de juny, en horari lectiu, en un teatre o auditori de Barcelona. Dels finalistes de cada categoria en sortirà un guanyador. Tindrem quatre alumnes guanyadors, un per a cada categoria de lectura individual (Grumets Vermells, Grumets Verds, Timoners i Corsaris) i un grup de tres alumnes guanyador de la categoria Tropa de Corsaris de lectura col·lectiva.

Què s’hi llegeix?
El mateix llibre que a la semifinals, però no el mateix fragment. Deu dies abans de la final, Fundació Enciclopèdia Catalana enviarà la selecció de fragments que s’hi llegiran.

Qui hi va?
Els alumnes representants de cada centre i de cada categoria podran venir a la final acompanyats per un grup de companys i companyes, pel docent responsable i per familiars si així ho desitgen (en la mesura que sigui possible intentem que sigui el grup classe qui acompanyi els finalistes, però no ho podrem concretar fins uns quants dies abans de la final).

En aquesta fase no s’accepten alumnes suplents. Només els lectors i les lectores que han superat la semifinal poden participar en la final.

I el transport?
El desplaçament al teatre d’aquells centres educatius de fora de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, serà subvencionat per la Fundació Enciclopèdia Catalana (en un 50% de la factura de la companyia de transport).

Hi ha premi?
Tots els alumnes participants en la final tindran un obsequi. Cadascun dels guanyadors del Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta rebrà un premi especial.

Tornar