COM S’HI PARTICIPA

COM S’HI PARTICIPA2020-05-20T15:21:14+00:00
 • El Certamen de lectura en veu alta és una activitat de l’àrea de llengua i, per tant, les lectures han de ser en català.
 • Si l’alumnat té a casa el llibre que ha preparat per a participar en el XVI Certamen de lectura en veu alta, els demanem que en llegeixin un fragment. Si no tenen el llibre, que llegeixin un fragment de qualsevol llibre que els agradi. Cal llegir d’un llibre,  en paper o en digital, no es pot llegir d’una fotocòpia.
 • Si el llibre és en paper, l’alumne/a ha d’ensenyar a càmara la coberta del llibre.  Si el llibre és digital cal que es vegi que s’està llegint d’una plataforma legal (biblioteca, Kindle…).
 • Sigui en paper o digital, cal dir en veu alta, abans de començar, el TíTOL, el NOM i COGNOM de l’autora o de l’autor, l’EDITORIAL que el publica. No s’acceptaran vídeos que no continguin aquesta informació.
 • Cal llegir un fragment del llibre: de mitja pàgina a una pàgina si és un conte o una novel·la. Aquí podeu trobar exemples de la llargada aconsellada: Quarts_XVI_CLVA_Verds. També pot ser poesia! Atenció! El vídeo no pot durar més d’un minut. 
 • Si per qüestió de privacitat no es vol que al lector o lectora se li vegi la cara, es pot enregistrar de perfil, en un pla zenital (veurem la part de dalt de cap i el llibre), amb el llibre tapant-se la cara, d’esquena…
 • El format del vídeo és MP4. Es pot enregistrar amb el telèfon, la tauleta…
 • Ha de ser enregistrat en horitzontal.
 • El vídeo ha de durar un màxim d’1 minut.
 • El nom del fitxer ha de ser nom_cognom del lector o la lectora. Per exemple: eulalia_gomez
 • Per temes de privacitat es pot enregistrar sense que es vegi la cara del lector o la lectora. Un pla zenital (des de dalt: es veurà el cap i el llibre), un perfil, d’esquena, amb el llibre davant la cara…

INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT

INSTRUCCIONS PER AL PROFESSORAT
Els vídeos que no acompleixin les característiques descrites no seran acceptats i, per tant, no es publicaran ni participaran en el sorteig. Tampoc serà possible si no s’han aprovat els l’avís de condicions d’ús de dades i d’imatge.